Arbejdsområder

 

Generelt

Vi er et meget erfarent team som har været beskæftiget med alle områder indenfor bogholderi, lønregnskab, revision, rådgivning, skattemæssig assistance og regnskabsudarbejdelse m.v. igennem en årrække.

Mange af vores kunder har behov for at få udført bogholderiopgaver og andre administrative opgaver, og herudover fokuserer vi selvfølgelig også på rådgivningsopgaven både omkring det erhvervs- og selskabsretlige samt omkring skatteforhold.

Vi ser det som en meget vigtig del af vores arbejde at være med i planlægningen af etablering, ejerskifte, generationsskifte og andre store ændringer i virksomhederne og som følge heraf også deltage som en aktiv rådgiver i gennemførelsen.

Vi tilbyder vores kunder følgende

 • Bogholderi og udarbejdelse af momsregnskab
 • Administrative opgaver som lønkørsel, indberetninger m.v.
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Udarbejdelse af årsrapporter
 • Udarbejdelse af selvangivelser
 • Revision
 • Økonomisk rådgivning
 • Skattemæssig rådgivning
 • Rådgivning vedrørende etablering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte m.v.
 • Rådgivning og hjælp ved rekonstruktioner og turn-arounds
 • Diverse øvrige ad hoc opgaver

Kvalitetssikring

AsLa Revision ApS er registret som revisionsvirksomhed i Revireg i Erhvervsstyrelsen og erklæringer afgives kun af Registrerede revisorer. Vi er derfor omfattet af den lovpligtige kvalitetssikring, hvilket sikrer en ensartet god kvalitet på de enkelte ydelser.